Порядок оформлення рекламацій

Претензії туриста до обсягу і якості наданих йому послуг приймаються Туроператором в письмовому вигляді, через Турагента протягом 21 дня з моменту завершення туру за умови документального підтвердження обґрунтованості таких претензій (у тому числі письмового підтвердження приймаючої сторони та Акту, складеного на місці надання послуг).

У претензії туриста обов’язково зазначаються:

  • Прізвище, ім’я та по батькові туриста;
  • Адресу проживання, або адреса для листування;
  • Контактний номер телефону;
  • Номер договору на туристичне обслуговування та дата його укладення;
  • Найменування Агента, де було придбано туристичний продукт;
  • Інформація про обставини (факти), що свідчать про наявність в туристичному продукті істотних недоліків, включаючи суттєві порушення вимог до якості туристичного продукту;
  • Розмір коштів, що підлягають компенсації туристу для відшкодування понесених витрат.

До претензії додаються:

  • Копія договору туриста з Турагентом;
  • Копії документів, що підтверджують реальні витрати, понесені туристом.

Надання претензій з порушенням вищевказаного порядку позбавляє Туроператора зобов’язань на надання відповіді на претензію.
Мінімальний загальний термін розгляду претензій 1 місяць, максимальний — законом не встановлений, залежить від суті заявленої претензії.